Pozvánka na X. Medzinárodný seminár chovateľov papagájov – Kálnica 2015

X. medzinárodný seminár chovateľov papagájov – Kálnica 2015

Slovenský zväz chovateľov ZO Kálnica a Klub chovateľov papagájov Slovenska Vás čo najsrdečnejšie pozýva na jubilejný X. Medzinárodný seminár chovateľov papagájov.

Dátum a miesto konania: 13.6.2015 od 10 hod, Kultúrny dom Kálnica pri Novom Meste nad Váhom

Program:

  • Otvorenie (hymnická pieseň „Kálnica“, príhovor, prípitok) – Ľuboš Pavlech
  • Za arami do Bolívie – Marián Imrišek (SR)
  • Výživa papagájov v našich chovoch – Milan Bartl (ČR)
  • Obed
  • Chov afrických dlhokrídlych papagájov (Poicephalus) - Bc. Ľubomír Baniari (SR)
  • Zoonózy – ochorenia prenosné zo zvierat na ľudí – MVDr. Juraj Šimunek (SR)
  • Je umelé dokrmovanie papagájov správna cesta? - RNDr. Martin Smrček (ČR)
  • Nákup, transport a karanténa exotických vtákov z veterinárneho hľadiska – MVDr. Martin Mesarč PhD (SR)
  • Záver (Občerstvenie)

Kontakt: Ľuboš Pavlech, 916 37 Kálnica 73, tel. +421 903 042 751, e-mail: lubo.pavlech@gmail.com

Uzávierka prihlášok 7. 6. 2015.

Účastnícky poplatok je 20 €. V cene je zahrnuté drobné občerstvenie (minerálka, káva, zákusok), obed (menu) a večera.

Úhrada účastníckeho poplatku poštovou poukážkou na adresu: Viera Snopková, 916 37 Kálnica 302, alebo na mieste pri prezentácii.

Pre účastníkov je možné zabezpečiť nocľah.

Milan a Marta Bartlovi s hlavním organizátorem semináře Kálnica, chovatelem papoušků Ľubošem Pavlechem.