Provozovatel

Milan Bartl
Královopolské Vážany 143
683 01 Rousínov

IČO: 72330449
DIČ: CZ6406050618

Tel.: 605 782 617

E-mail
HOT-LINE

       Poštovné, přepravné 

       PPL, DPD

       Reklamační řád

       Vrácení zboží

       Odstoupení od smlouvy

 
 

E-shop pro chovatele a milovníky papoušků.

Nabízíme komplexní sortiment krmiv, klecí a pomůcek k chovu papoušků.

       Krmivo pro papoušky

       Klece pro papoušky

       Granule pro papoušky

       Směsi zrnin pro papoušky

       Vitamíny pro papoušky

       Minerály pro papoušky

       Krmiva pro papoušky

Prodáváme především zboží, které sami v chovu a ručním odchovu používáme a máme s ním dobrou zkušenost.

---------------------------------

Živnostenské listy

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, ž.l. vydal OÚ Vyškov, okr. živ. úřad 1.8.02, č.j.:Ž/2342/02 Ko, ev.č.:371200-20660-00.

Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově obrazových záznamů, ž.l. vydal Obec.ŽÚ MÚ v Rousínově od 1.8.02, č.j.:2100/02-4155/02-832, ev.č.:371204-1735-00.

Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny, ž.l. vydal MÚ Vyškov, obec. živn. úřad, od 2.5.07, Č.j.: ŽV/336/07 JU, Ev.č. 371201-1143354.

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, živnostenský list vydal Městský úřad Vyškov, odbor obecní živnostenský úřad, od 2. 5. 2007, č. j.: ŽV/335/07 JU, ev. č.: 371201-1143353.

 


 

Přidejte si tuto stránku do Oblíbených položek! Nastavte si tuto stránku jako svoji Domovskou! 

Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
-> Doporučte nás!

ŽAKO CITES A

Seznam registračních míst CITES

Papoušek žako (velký i liberijský) je na základě nařízení Evropské komise č. 2017/160 od 4. 2. 2017 zařazen do CITES A. V České republice k tomuto datu začal tento druh podléhat povinné registraci a nezaměnitelnému označení.

Žádost o registraci papoušků žako CITES A mohou majitelé podávat od pondělí 6. 2. 2017 a na podání žádosti mají 30 dní ode dne nabytí účinnosti nařízení č. 2017/160. Nařízení Evropské komise č. 2017/160 vyšlo ve Úředním věstníku EU 1. 2. 2017 a nabývá účinnost dnem 4. 2. 2017.

Oficiání pokyny Ministerstva životního prostředí pro majitele papoušků žako (velký a liberijský) k povinné registraci a k zařazení papouška žako do CITES A jsou zveřejněny na webu ministerstva. Tyto pokyny dávají odpovědi na otázky nezaměnitelného označení, registrace CITES, výjimky ze zákazu obchodních činností i vývozu z EU. Více přímo na stránkách ministerstva.

Aktuální informace na stránkách orgánů CITES v ČR:

Ministerstvo životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/news_170127_CITEShttp://www.mzp.cz/cz/cites_aktuality

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR http://www.ochranaprirody.cz/cites/

Česká inspekce životního prostředí http://www.cizp.cz/Evropska-unie-CITES

Zvolte kraj podle místa vašeho trvalého bydliště:

1. Hlavní město Praha   

2. Středočeský kraj    

3. Jihočeský kraj 

4. Plzeňský kraj

5. Karlovarský kraj

6. Ústecký kraj

7. Liberecký kraj

8. Královéhradecký kraj

9. Pardubický kraj

10. Kraj Vysočina 

11. Jihomoravský kraj

12. Olomoucký kraj 

13. Moravskoslezský kraj

14. Zlínský kraj

 

 

1. Hlavní město Praha    www.praha.eu

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor ochrany prostředí, oddělení státní správy lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče

110 00 Praha 1, Nové Město, Škodův palác, Jungmannova 35

 

Ing. Martin Hruška, (místnost 405), specialista životního prostředí-lesy, myslivost, rybářství, CITES a veterinární péče

Tel.: 236 00 4352, e-mail: martin.hruska@praha.eu

Ing. Bc. Jitka Krykorková, (místnost 402), specialistka životního prostředí - lesy, myslivost, rybářství a CITES

Tel.: 236 00 4373, e-mail: jitka.krykorkova@praha.eu

Ing. Roman Smetana, (místnost 404), specialista životního prostředí - lesy, myslivost, rybářství a CITES

Tel.: 236 00 4382, e-mail: roman.smetana@praha.eu

Bc. Vlastimil Zásměta, (místnost 404), specialista životního prostředí - CITES, veterinární péče

Tel.: 236 00 4249, e-mail: vlastimil.zasmeta@praha.eu

 

 


 

2. Středočeský kraj         www.kr-stredocesky.cz

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

 

Ing. Helena Kováčová, ochrana přírody, NATURA, CITES

Tel.: 257 280 268, e-mail.: kovacova@kr-s.cz

RNDr. Jana Štěpánková, ochrana přírody, NATURA, CITES

Tel.: 257 280 487, e-mail: stepankovaj@kr-s.cz      Tel.: 257 280 387

 

 

 


3. Jihočeský kraj       www.kraj-jihocesky.cz

Krajský úřad Jihočeského kraje

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany přírody a krajiny a EIA

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

 

Ing. Miloslava Selingerová

Tel: 386720801, e-mail:selingerova@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Petra Doktorová

Tel.: 386720738, e-mail: doktorova@kraj-jihocesky.cz

 

 

 


4. Plzeňský kraj     www.plzensky-kraj.cz

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

 

Mgr. Bc. Jana Hrdá, (místnost 329), referent na úseku ochrany přírody, CITES,EVVO

Tel.: 377195 399, e-mail: jana.hrda@plzensky-kraj.cz

Ing. Jiří Vlček, (místnost 327), referent na úseku ochrany přírody, CITES, EVVO

Tel.: 377195 595, GSM 777353609, e-mail: jiri.vlcek@plzensky-kraj.cz

 

 

 


5. Karlovarský kraj   www.kr-karlovarsky.cz

Krajský úřad Karlovarského kraje

Odbor životního prostředí, oddělení přírody a krajiny

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

 Ing. Marie Benešová, kancelář č. 230, budova C,  tel: 354222426, e-mail: jaroslava.benesova@kr-karlovarsky.cz

 
 Ing. Lucie Vavříková, kancelář č. 230, budova C,
 tel.: 354222507, 734 164 028 , e-mail: lucie.vavrikova@kr-karlovarsky.cz
 
 Martin Chochel, DiS., kancelář č. 238, budova C,
 tel.: 354222594, e-mail: martin.chochel@kr-karlovarsky.cz

 


6. Ústecký kraj          www.kr-ustecky.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství, Ochrana přírody, CITES

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

 

Ing. Dita Kunclová

Tel.: 475 657 128, e-mail: kunclova.d@kr-ustecky.cz

Ing. Jarmila Jandová, PhD.

Tel.: 475 657 130, e-mail: jandova.j@kr-ustecky.cz

 

 

 


7. Liberecký kraj              www.kraj-lbc.cz

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství a ochrany přírody

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

 

Havlíček Petr, odborný pracovník ochrany přírody-CITES

Tel.: 485226386, e-mail: petr.havlicek@kraj-lbc.cz

 

 

 


8. Královéhradecký kraj   www.kr-kralovehradecky.cz

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

 

Ing. Ivana Bartošová, Ph.D., ochrana přírody a krajiny, CITES (9-P1.901)

Tel.: 495 817 173, e-mail.: ibartosova@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Josef Brát, ochrana přírody a krajiny, CITES (1a-N1.102)

Tel.: 495 817 567, e-mail: jbrat@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Markéta Kropáčková, ochrana přírody a krajiny, CITES (DP-NA.16)

Tel.: 495 817 611, e-mail: mkropackova@kr-kralovehradecky.cz

Mgr.Kateřina Mašková, ochrana přírody a krajiny, CITES (1a-N1.102)

Tel.: 495 817 323, e-mail.: kmaskova@kr-kralovehradecky.cz

Jan Novák, ochrana přírody a krajiny, CITES (DP-NA.16)

Tel.: 495 817 610, e-mail: jnovak@kr-kralovehradecky.cz

Mgr. Helena Zapletalová, ochrana přírody a krajiny, CITES (9-P1.901)

Tel.: 495 817 564, e-mail: hzapletalova@kr-kralovehradecky.cz

 

 

 


9. Pardubický kraj          www.pardubickykraj.cz

Krajský úřad Pardubického kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody

Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice

 

Ing. Terezie Tippnerová (budova C, místnost 226)

Tel.: 466 026 517, e-mail: terezie.tippnerova@pardubickykraj.cz

Mgr. Marcela Lemberková (budova C, místnost 226)

Tel.: 466 026 423, e-mail: marcela.lemberkova@pardubickykraj.cz

 

 

 


10. Kraj Vysočina    www.kr-vysocina.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

 

Irena Ulrichová

Tel.: 564 602 506, e-mail: ulrichova.i@kr-vysocina.cz

 

 


11. Jihomoravský kraj      www.kr-jihomoravsky.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

 

Ing. Jiřina Sladovníková – (kancelář 413), pro okresy Brno-město, Brno-venkov, Blansko a Vyškov

Tel.: 541 651 537, e-mail: sladovnikova.jirina@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Vlasta Škorpíková - pro okres Znojmo a územní obvody OSRP Mikulov a Pohořelice

Detašované pracoviště Znojmo, náměstí Armády 8, 669 02

Tel.: 541 654 322, e-mail: skorpikova.vlasta@kr-jihomoravsky.cz

MVDr. Zdeněk Kučera - pro okres Hodonín a územní obvody OSRP Břeclav a Hustopeče

Detašované pracoviště Hodonín, Štefánikova 28, 695 01

Tel. 541 654 120, e-mail: kucera.zdenek@kr-jihomoravsky.cz

 

 

 


12. Olomoucký kraj           www.kr-olomoucky.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody

Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc

 

Bc. Ing. Renata Honzáková (patro 7p, kancelář: 712)

Tel.: 585 508 409, e-mail: r.honzakova@kr-olomoucky.cz

 

 

 


13. Moravskoslezský kraj          www.msk.cz

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a zemědělství

28. října 117, 702 18  Ostrava

 

Mgr. Marie Olšovská

Tel.: 595 622 698, e-mail: marie.olsovska@msk.cz

Ing. Simona Zvolánková

Tel.: 595 622 265, e-mail: simona.zvolankova@msk.cz

 

 

 


14. Zlínský kraj         www.kr-zlinsky.cz

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, kancelář č. 1129

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

 

Mgr. Jana Hlavatá - pro okres Zlín

Tel. 573 043 389, e-mail: jana.hlavata@kr-zlinsky.cz

Ing. Ivona Démuthová - pro okres Kroměříž

Tel. 573 043 393, e-mail: ivona.demuthova@kr-zlinsky.cz

Pavel Šnajdara - pro okr. Uh.Hradiště

Tel. 573 043 362, e-mail: pavel.snajdara@kr-zlinsky.cz

Mgr. Magdaléna Šnajdarová - pro okr. Vsetín

Tel. 573 043 363. e-mail: magdalena.snajdarova@kr-zlinsky.cz

 

Zdroj: webové stránky krajských úřadů

Novinky e-mailem

Anketa

Které zvíře kromě papouška s vámi sdílí domácnost?
(15933 hl.)

Pejsek 14.5%
Morče 6.3%
Opička 5.7%

Copyright © 2022 Milan Bartl All rights reserved.

Internetový obchod EasyShop® 3.9, SEO, © IT STUDIO s.r.o.